Voorwoord Directeur

Alle lichten staan op groen

We hebben meters gemaakt

2016 was het eerste hele jaar dat ik directeur van EPZ was. Het was ook het eerste jaar zonder kolencentrale waardoor de focus volledig lag op de bedrijfsvoering met de kerncentrale. Het doet me goed om vast te stellen dat we meters gemaakt hebben.
Bijna alle 160 medewerkers van de kolen-eenheid hebben we zekerheid kunnen geven. Zij hebben nieuw werk gevonden binnen of buiten ons bedrijf, of hebben in goed overleg op een andere manier nieuwe bestaanszekerheid gevonden.
Voor de kerncentrale stel ik vast dat we op de goede weg zijn. Zij is in optimale conditie en heeft een beschikbaarheid van bijna negentig procent. De technisch operationele aanbevelingen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties uit 2014 zijn nagenoeg compleet afgesloten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat eind 2017 ook de laatste meer organisatorische punten zijn opgelost.
De samenleving staat ons toe om een kerncentrale te bedrijven. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Vandaar dat ik van mijn persoonlijke missie de leidraad voor het hele bedrijf heb gemaakt: we werken veilig of we werken niet. Zo blijft onze positie in de wereldtop van de 25 procent veiligste kerncentrales gehandhaafd en staan voor ons alle lichten op groen voor een ongestoorde productie tot aan 2034.

Geen subsidie

Wij zijn één van de grootste en goedkoopste niet-gesubsidieerde producenten van klimaatneutrale elektriciteit. Onze hoofdtaak is het veilig bedrijven van de kerncentrale waarbij wij ons niet willen laten afleiden door marktontwikkelingen. Daarom zijn de marktrisico’s bij onze aandeelhouders belegd. Voor ons dus historisch geen grote winsten, maar ook nu geen grote verliezen. De verwachting is overigens dat binnen afzienbare tijd de markt weer aantrekt.
Dat voor ons alle lichten op groen staan, is goed nieuws voor Nederland en Zeeland in het bijzonder. Voor Nederland leveren wij de goedkoopste bijdrage aan de klimaatdoelen van de regering. Twintig procent van alle Nederlandse klimaatneutrale stroom (3.750 GWh) komt uit Borssele en dat zonder subsidie. Als we deze hoeveelheid stroom met onze eigen EPZ windmolens zouden opwekken, dan had daar vanuit de overheid ruim 260 M euro per jaar subsidie tegenover moeten staan.

Werkgelegenheid tot vér na 2034

Voor Zeeland betekent onze continuïteit de zekerheid van zeer diverse werkgelegenheid tot na 2034. Er werken bij ons ongeveer 400 mensen binnen de hekken, daarbuiten zorgen we ook nog eens voor 400 banen. Van hoogopgeleid tot geschoolde vakmensen. En omdat wij nu al de verantwoording nemen voor wat wij achterlaten als we uit bedrijf gaan, zal er tussen 2034 en 2050 nog volop door ons zelf betaalde werkgelegenheid zijn bij de ontmanteling van onze kerncentrale tot er weer een groene weide achterblijft. Hoe we dat doen? Bekijk het animatiefilmpje over de ontmanteling.
Carlo Wolters, Directeur EPZ

JAARVERSLAG 2016: