Voorwoord Directeur

We zetten alle puntjes op de i

We hebben meters gemaakt

EPZ schrijft zwarte cijfers dankzij de voor EPZ solide contract-structuur. Na belastingen bedraagt het netto-resultaat 9,1 miljoen euro positief. Onze kerncentrale wordt mede dankzij haar lage variabele kosten maximaal ingezet voor onze contract-afnemers en aandeelhouders PZEM en RWE.
De beschikbaarheid (76%) was afgelopen jaar door een langere revisieperiode minder dan we gewend zijn. In 2017 hebben we toekomstgerichte veiligheidsverbetermaatregelen geïmplementeerd, zoals een nieuw reactorbesturingssysteem en een nieuwe tweede aansluiting op het 380kV elektriciteitsnet. Prima investeringen. Hiermee zetten we de puntjes op de i, want zo kunnen we veilig én state of the art doorproduceren tot 2034.

Volledig klimaatneutraal!

Wij hebben afgelopen jaar 3.220 GWh elektriciteit aan de markt geleverd. Door de lagere beschikbaarheid valt dat dus ook wat lager uit dan de 3.750 GWh in 2016. Ondanks dat produceerden we nog steeds ruim 15% van alle CO2-vrije elektriciteit in Nederland. De kerncentrale Borssele levert al met al zonder enige subsidie net zo veel klimaatneutrale stroom als circa 650 windturbines. Om een idee te geven: dat is genoeg stroom voor ruim een miljoen huishoudens.
Niet dat we iets tegen duurzame bronnen hebben, sterker nog, wij exploiteren zelf duurzame stroom. Onze windturbines hebben 40 GWh aan de markt geleverd. Dat is genoeg om de gehele gemeente Borsele met haar 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Ook overwegen wij een forse investering in zonne-energie. Komend jaar onderzoeken wij de mogelijkheid voor de bouw van een zonne-energiecentrale die zou kunnen verrijzen op een van onze vrijgekomen terreinen rond ons complex.
In 2017 is het schoon- en leegmaken van de uitbedrijf genomen kolen-eenheid vrijwel afgerond. Daarna wordt gestart met het loskoppelen van de systemen die worden gedeeld met de kerncentrale (water, drinkwater en enkele elektrische voedingen). De volgende stap is het veilig en verantwoord afbreken en opruimen van de gebouwen en installaties. De aanbesteding van dit werk is in de fase van afronding, gunning wordt medio 2018 verwacht.

Opgestoken duimen

2017 was ook een mijlpaal voor het verbeteren van onze veiligheid. “Opgestoken duimen in Borssele”, verkondigde de Provinciale Zeeuwse Courant – en zo voelde dat ook. Het Atoomagentschap van de Verenigde Naties (IAEA) sloot een meerjarig veiligheidsonderzoek af met louter positieve bevindingen. Wij zijn volgens het IAEA hard op weg naar ‘excellence’. Dat is goed nieuws nu de volgende beoordeling er alweer aankomt. In 2018 stelt de van overheidswege benoemde onafhankelijke commissie van deskundigen (Benchmark Commissie) vast of wij behoren tot de top 25 procent veiligste kerncentrales in de westerse wereld. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook dát waar zullen maken!
Carlo Wolters, Directeur EPZ

JAARVERSLAG 2017: