Toekomst

Klimaatneutraal stroom produceren

Waarom investeren in kernenergie

Ter vergelijking: voor windenergie liggen de kosten per vermeden ton CO2 volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ergens tussen de 100 en 180 euro per vermeden ton CO2 en voor zon rond de 130 euro. Bij ons 15 euro. De nieuwbouw van een kerncentrale is eveneens goedkoper dan zon of wind: 95 euro per vermeden ton CO2.
Daarom is blijven investeren in onze kerncentrale zo interessant. We blijven aangehaakt bij de ontwikkelingen in de internationale nucleaire wereld en we behouden een heel goedkoop productiemiddel voor klimaatneutrale stroom.
Gelukkig heeft onze overheid nog altijd oog voor de potentie van kernenergie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het onderzoek van de Hoge Ambtelijke Werkgroep die de overheid heeft ingesteld om de nucleaire infrastructuur van Nederland te verkennen, tot hernieuwde brede publieke aandacht voor dit belangrijke onderwerp zal leiden.

Betaalbare stroom, zonder subsidie

Het onderwerp kernenergie wordt vermeden in het publieke debat. Althans, in Nederland en enkele ons omringende landen.
Toch is de verwachting dat dit onderwerp op een zeker moment terugkeert op de agenda. Als we de economie (en de energiehuishouding in het bijzonder) klimaatvriendelijk willen maken, dan staan we voor een enorme opgave. Op dit moment komt ongeveer zes procent van onze elektriciteit uit duurzame bronnen. Over drie jaar (2020) moet dit 20 procent zijn, zo hebben we afgesproken. Dat is op zijn zachtst gezegd ambitieus. De maatschappelijke kosten zullen enorm zijn.
Willen we de energievoorziening versneld en betaalbaar klimaatneutraal maken in de wereld, dan zal alleen kernenergie hieraan de gewenste snelle, betaalbare en grootschalige bijdrage kunnen leveren. Alleen in ons land al, levert onze bescheiden kerncentrale (485 MW) een enorme bijdage: wij leveren namelijk 20 procent van alle klimaatneutrale stroom zonder subsidie tegen een uiterst lage prijs.

JAARVERSLAG 2016: