Toekomst

We besparen 2,5 miljoen ton CO2-emissie

Betaalbare schone stroom - zonder subsidie

Elektriciteit is belangrijk voor de samenleving en moet veilig, schoon, zeker, duurzaam en betaalbaar blijven. EPZ vervult met haar CO2-vrije, betaalbare kernenergie en haar windturbineparken een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelstellingen. In 2018 is een elektriciteitsproductie door de kerncentrale begroot van 3.800 GWh. Dit bespaart 2,5 miljoen ton CO2-emissie. Vervanging van het vermogen van de kerncentrale door windenergie of zon zou de overheid een substantieel bedrag aan subsidie per jaar kosten.
De kerncentrale zal na de grote onderhoudsstop van 2017 een kortere stop uitvoeren in 2018. Hierdoor liggen de productieverwachtingen hoger dan in 2017. Opnieuw zal er veel aandacht zijn voor veiligheidsverbeteringen. De verwachte investeringen bedragen meer dan 20 miljoen euro (2017: 54 miljoen euro). Het betreffen hoofdzakelijk instandhoudingsinvesteringen, het upgraden en actualiseren van diverse installatiecomponenten.
Verder wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking met zonnepanelen op de niet gebruikte terreindelen van EPZ.

Kernenergie goedkoopst per vermeden ton CO2

Kernenergie zal ook komende jaren belangrijk blijven voor een veilige en betaalbare transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Ter vergelijking: voor windenergie liggen de kosten per vermeden ton CO2 volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ergens tussen de 100 en 180 euro per vermeden ton CO2 en voor zon rond de 130 euro. Bij ons 15 euro. De nieuwbouw van een kerncentrale is eveneens goedkoper dan zon of wind: 95 euro per vermeden ton CO2. Daarom is blijven investeren in kernenergie zo interessant.

In de planning

In 2018 zal gestart worden met de ontmanteling van de kolencentrale.
Het personeelsbestand zal naar verwachting in 2018 nagenoeg gelijk blijven aan dat van 2017.

JAARVERSLAG 2017: