Productie

We werken veilig of we werken niet

Productiecijfers

 De productie over de afgelopen jaren in MWH x 1000
Productie-eenheid
2014
2015
2016
Kerncentrale
3874
3862
3750
Windturbines
48
46
37
Kolencentrale
2260
2295
0000

Veiligheid

In 2016 lag bij EPZ het accent op het verbeteren van de organisatie naar aanleiding van aanbevelingen en suggesties van het Operational Safety Assessment & Review Team (OSART) van het IAEA uit Wenen en van collega’s van de World Association of Nuclear Operators (WANO). De nieuwe directeur, die eind 2015 aantrad, nam dit voortvarend ter hand en startte in januari 2016 het EPZ Verbeterplan.
Eerste doel hiervan was om de afstand management/werkvloer sterk te verkleinen. Er werd een oproep gedaan voor vrijwilligers die hieraan een bijdrage wilden geven. Ruim tien procent van het medewerkersbestand meldde zich spontaan. Daarna is een inventarisatie gedaan van concrete verbeterpunten. Daaruit kwamen meerdere zaken naar voren, waaronder het verbeteren van ‘leiderschap’ naar ‘dienend leiderschap’, waarbij het motiveren, coachen en toerusten van medewerkers voor hun taken centraal staat. Een ander voorbeeld van een concreet verbeterpunt was het verhogen van de persoonlijke (arbo-)veiligheid van de medewerkers. Vervolgens zijn met de geïnventariseerde punten teams van vrijwilligers aan de slag gegaan om verbetervoorstellen te doen en deze na evaluatie ook door te voeren.
Dat deze aanpak succes had, bleek tijdens de OSART-follow up missie van december 2016 waarbij bleek dat alle geagendeerde verbeterpunten naar tevredenheid van het audit-team waren opgelost.
Een bijzondere ervaring in 2016 was dat EPZ op een bepaald punt ‘te veilig’ bleek. Tijdens een WANO-audit (januari 2016) werd vastgesteld dat EPZ te veel ruimtes als ‘met een hoog stralingsniveau’ had geklasseerd. Daardoor gelden in deze ruimtes speciale procedures. Dat mocht van WANO een tandje minder. Men waarschuwde dat als je te streng bent, dit als ‘overdreven’ kan worden gevoeld wat inflatie van het veiligheidsdenken kan veroorzaken. Een les die aangeeft dat veiligheid nooit vanzelfsprekend is.
De simulator, waar regelzaalmedewerkers normale en buitengewone bedieningsprocessen oefenen, is aangepast aan de laatste stand van zaken. Er wordt nu weer getraind met de actuele kernsamenstelling. Ook de training van field-operators is verder aangepast aan de praktijk. Vooruitlopend op de ingebruikname van de werkpraktijksimulator (gepland voor 2017) gaan ‘klasjes’ nu al on-the-job trainen in de centrale. Dat gebeurt onder meer door van routinewerkzaamheden een leermoment te maken. Als volgens procedure een diesel gestart moet worden, neemt de betreffende field-operator enkele collega’s uit de opleiding mee. Ter plekke wordt de instructie doorgenomen en ervaren de leerlingen het werk in de praktijk. Dit is effectiever dan van foto’s in een klaslokaal.
Uiteraard was er ook in 2016 weer ruime aandacht voor de technische veiligheid van de kerncentrale. In 2018 beoordeelt de Benchmark Commissie of kerncentrale Borssele volgens afspraak tot de 25 procent veiligste kerncentrales in de wereld behoort. Een eis die ieder jaar uitdagender wordt omdat Borssele zich dan moet meten met de allernieuwste kerncentrales die in bedrijf zijn gekomen. Tijdens de stop van 2016 is daarom een groot aantal nieuwe investeringen voorbereid of al uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld nog eens extra aansluitpunten gemaakt voor een mobiele noodstroomdiesel (een Fukushima-les) en de bol van het reactorgebouw is getest op lekdichtheid. Hij werd op 1 atmosfeer overdruk gebracht en bleek ook na ruim veertig jaar trouwe dienst nog potdicht te zijn.

Nucleaire meldingen

In 2016 heeft EPZ drie gebeurtenissen gemeld aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Alle hebben de voorlopige kwalificatie INES=0, wat inhoudt dat er geen betekenis is voor de nucleaire veiligheid.

Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Beleidsverklaring Nucleaire Veiligheid

Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Bewaken & Beveiligen

Er zijn in 2016 geen beveiligingsincidenten geweest. Alle beveiligingsmedewerkers hebben tijdens intern georganiseerde oefeningen minimaal vier maal geoefend op verschillende beveiligingsgebeurtenissen. Er is vier keer geoefend met de externe overheidsbeveiligingsorganisatie Dienst Speciale Interventies (DSI) en met bewakingseenheden van de politie.
De jaarlijkse simulator oefeningen met de EPZ-alarmstaf betrof een zogenaamd ‘insider’ scenario met bewust onbevoegd menselijk handelen. Alle oefeningen zijn goed verlopen, geëvalueerd en hebben waar nodig tot verbeteringen geleid. Daarnaast is de politieacademie gestart met het opleiden van de beveiligingsmedewerkers als spotters: het leren observeren van verdacht gedrag en daar naar handelen.
Er is veel aandacht besteed aan cyber-security en het beveiligingsbewustzijn van de medewerkers.
Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

JAARVERSLAG 2016: