Productie

We maken schone, betrouwbare stroom voor ruim 1,1 miljoen gezinnen

Productiecijfers

 

Productie-eenheid
2015
2016
2017
Kerncentrale
3.862
3.750
3.220
Windturbines
46
37
40
Kolencentrale
2.295
0
0
TOTAAL (in GWh)
6.203
3.787
3.260

Kerncentrale

De jaarlijkse splijtstofwisselperiode duurde langer dan andere jaren, waardoor de kerncentrale over 2017 een beschikbaarheid had van 76,3%. Tijdens die periode is een groot aantal veiligheidsprojecten uitgevoerd.

Windturbinepark

Het windturbinepark van EPZ telt zeven windturbines met een gezamenlijke productiecapaciteit van 24 MW. De productie is achtergebleven bij de verwachtingen. Dit is terug te voeren op minder windaanbod dan verwacht en hogere onbeschikbaarheid van de windturbines.

JAARVERSLAG 2017: