Frank Boone geeft groen licht voor…

 .
“Samen met drie collega’s coördineer ik de aangeboden werkzaamheden op de onderhoudsplanning. Nadat werkaanmeldingen zijn beoordeeld en omgezet naar werkorders komen de werkzaamheden op de onderhoudsplanning. Leidraad is altijd de nucleaire veiligheid waarin wij ongewenste interacties uitsluiten in onderhoudswerk. Eén van de hulpmiddelen is het zogenaamde ‘raamwerk van mogelijkheden’ waarmee wij combinaties maken tussen correctief en preventief onderhoud. Als ik ergens groen licht voor geef, dan is dat voor het juist toepassen van de AP-928 methodiek: het goed doorlopen van ons Workmanagement-proces. Daarin is dit klip en klaar geregeld.”
Frank Boone, Werkweek-coördinator

 

 

G R O E N  L I C H T  V O O R  C O L L E G A ‘S :

Share Project :